"Każdy Twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą Twoją się ukorzę. Ale chroń mnie Panie od pogardy, od nienawiści strzeż mnie Boże". (N. Tanenbaum)

niedziela, 12 marca 2023

DTN: Moc ducha i umysłu. Słownik biograficzny artystów, twórców rzemiosła i ludzi pióra Ziemi Dobrzyńskiej

 

Szanowni Państwo,

 

Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe kontynuuje prace nad Słownikiem biograficznym artystów, twórców rzemiosła i ludzi pióra Ziemi Dobrzyńskiej. Obejmie on biogramy artystów plastyków, ludzi rzemiosła artystycznego i użytkowego oraz pisarzy
i poetów tworzących na Ziemi Dobrzyńskiej oraz dla tej Ziemi. Znajdą się w nim biogramy zarówno ludzi nieżyjących jak też tworzących współcześnie.

Zwracamy się przeto do samorządów lokalnych, działających w obrębie historycznej Ziemi Dobrzyńskiej (w granicach sprzed 1772 r.), instytucji kultury, stowarzyszeń
i organizacji społecznych, ale także bezpośrednio do twórców bądź ich rodzin
o przygotowanie (choćby w zarysie) biogramów (wraz z załącznikami) według schematu podanego niżej.

Panowie Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie oraz Prezesi i Przewodniczący stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, jesteście blisko tych Ludzi, których chcemy
w jednym miejscu, w jednej zwartej publikacji uhonorować i wypromować. Bardzo prosimy, abyście zechcieli zostać Ich Promotorami. Macie Państwo do dyspozycji właściwe narzędzia, tj. wydziały, referaty promocji, prasę samorządową, kontakty i bazy adresowe. Niech wszystko to posłuży dobrej sprawie, Dobrej Ziemi, jako że wszyscy jesteśmy sługami tej, której imię pojawia tu się po raz pierwszy: BONA TERRA DOBRINENSIS!

Oddzielnie zwracamy się do mass mediów o popularyzację tego przedsięwzięcia.

*

Wzór (schemat) biogramu:

NAZWISKO I IMIĘ (imiona) (*1 I 1935 r. w Kowalkach †1 XII 2005 r. w Warszawie), pedagog, artysta malarz, poeta

Urodził się w rodzinie chłopskiej jako syn Teofila i Józefy z Malinowskich. Jego ojciec brał udział
w wojnie obronnej 1920 r. i został ranny pod Zakroczymiem. Ukończył Szkołę Podstawową Kowalkach (1957), potem Technikum Rolnicze w Gronowie (1962) oraz studia wyższe w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1967) z wyróżnieniem.

Pracował kolejno jako nauczyciel w Technikum Rolniczym w Gronowie oraz Liceum Plastycznym
w Toruniu. Był instruktorem ZHP w stopniu podharcmistrza. Na emeryturę przeszedł w 2000 r.

Od wczesnych lat młodzieńczym interesował się sztuką malarską. Tworzył najchętniej pejzaże, głównie w technice akwareli, ale nie stronił też od oleju. Jego kolekcja liczy ponad 50 obrazów. Swoje prace wystawiał na wystawach w………………. (rok…)…………………

Jego obrazy znajdują w kilkunastu instytucjach, urzędach oraz w wielu zbiorach prywatnych.

Poza tym pisał wiersze, głównie o tematyce wiejskiej oraz religijnej. Wydał dwa autorskie tomiki poezji pt. Tęsknota (1998) oraz ……………………….(rok). Obydwa ukazały się nakładem …………………………………………. Były one promowane w Klubie Seniora w Rembertowie.

Za całokształt pracy zawodowej i twórczości artystycznej był nagradzany licznymi nagrodami, m.in. nagrodą …………………….. (rok) oraz nagrodą …………………………….(rok). Był odznaczony m.in. ………………………….(rok) oraz………………………………(rok).

Interesował się turystyką motorową. Uprawiał kolarstwo, w młodości zaś sporty łucznicze. Był zapalonym myśliwym. Zgromadził ciekawą bibliotekę przyrodniczą.

Miał rodzeństwo: brata Jana (1932-2020), rolnika i społecznika oraz siostrę Krystynę (1938-2018), pedagoga, logopedę, oddanego instruktora harcerstwa. W 1955 r. ożenił się z Katarzyną Majer (1920-2010), z którą pozostawił dwoje dzieci: Macieja (*1957), z zawodu inżyniera rolnictwa i Katarzynę (*1959), z zawodu lekarza dentystę.

Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Rembertowie.

 

(Biogram przygotowano (ł, a)………………………….i powstał na podstawie:…………………………………).

 

*

Sporządzony w programie Microsoft Word 2003-2007 biogram[1] (bez wcięć akapitowych) wraz z podpisanym zdjęciem portretowym (w kolorze lub czarno-białym,
w JPG-u, 300 dpi) oraz podpisanym zdjęciem jednej z wybranych prac oraz okładką wybranego tomiku lub wydawnictwa zwartego z pracą poetycką lub prozatorską (także
w JPG-u, 300 dpi) przesyłamy w załączniku do maila na adres:
kontakt@dtnrypin.pl
z dopiskiem w treści maila SBTZD w terminie do 15 maja 2023 r.

Biogram zostanie poddany opracowaniu redakcyjnemu, którego celem będzie wyłącznie ujednolicenie adiustacyjne całości pracy bądź uzupełnienie biogramów przez nas już posiadanych oraz ewentualne uzupełnienie źródeł ich treści.

Zakładamy, że w słowniku znajdzie się około 250 biogramów. Słownik ukaże się
w drugiej połowie 2023 r. i będzie dystrybuowany powszechnie.

 

       Cum salvete dobrinensis –[1] Nie ograniczamy objętości biogramu, jednak nie powinien on przekraczać 2 stron kps z interlinią 1,0, czcionka Times New Roman 12 pkt, pogrubienia – tylko jak w schemacie, z zachowaniem poszczególnych fraz, pisanych od nowej linii oraz kursywy w tytułach prac. Całość piszemy w formie bezosobowej (dla osób nieżyjących
w czasie przeszłym, np. tworzył, wydał), dla osób żyjących w czasie teraźniejszym (np. pisze; jednak, gdy chodzi o wydanie lub nagrodzenie prac, np. wydał, otrzymał itp.).

Brak komentarzy: